CENÍK

výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Veškeré platby za požadované úkony je možné provést bezhotovostní platbou online. Kliknutí na vybranou položku Vás odkáže přímo do portálu Medevio a pokud zde máte vytvořený účet, můžete rovnou uskutečnit platbu a vybrat termín návštěvy. Pokud účet nemáte, systém Vás provede jeho vytvořením a následně budete moci zaplatit. Na konci platby si sjednáte termín návštěvy a nemusíte se již zabývat hotovostí. Fakturu a potvrzení o platbě obdržíte emailem. Platnost ceníku od 1. 2. 2023.

Vstupní vyšetření pro zaměstnavatele840,- Kč
Periodické vyšetření pro zaměstnavatele630,- Kč
Mimořádné vyšetření pro zaměstnavatele320,- Kč
Výstupní vyšetření pro zaměstnavatele320,- Kč
Vstupní prohlídky studentů na praxi, brigádu320,- Kč
Vyšetření na řidičský průkaz840,- Kč
Rozšíření řidičského průkazu630,- Kč
Obnovení řidičského průkazu (65, 68, 70, dále á 2 roky, od 80 let á 1 rok)320,- Kč
Vyšetření pro profesní průkazy, ÚP, školení (svářečský průkaz, práce ve výškách)630,- Kč
Vyšetření pro sportovce320,- Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz – na 5 let530,- Kč
Obnovení zbrojního průkazu530,- Kč
Vyšetření pro cestu do zahraniční s písemným vyjádřením320,- Kč
Lázeňský návrh pro samoplátce630,- Kč
Výpis z dokumentace do 7 dnů320,- Kč
Výpis z dokumentace do 3 dnů430,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na počkání530,- Kč
Potravinářský průkaz630,- Kč
Administrativní výkon na žádost pacienta á 10 minut60,- Kč
Vypsání pojistné události pro poj. (úraz, PN – začátek, průběh a ukončení)320,- Kč
Výpis z dokumentace pro pojišťovnu při uzavírání pojistky320,- Kč
Bodové hodnocení úrazu525,- Kč
Zpráva pro soud, policii320,- Kč
Domov důchodců a jiná zařízení – přihláška320,- Kč
Aplikace nepovinného očkování270,- Kč
Vyšetření na okultní krvácení (není-li hrazen zdravotní pojišťovnou – od 55 let á 2 roky)300,- Kč
Cena potravinářského průkazu (ztráta, poškození atd.)320,- Kč
Potvrzení pro VŠ, SŠ, letní tábory320,- Kč
Zpráva pro úřad, soud270,- Kč
Kopie lékařských zpráv pro pojišťovnu210,- Kč

Veškeré platby za požadované úkony je možné provést bezhotovostní platbou online skrze portál Medevio v sekci potvrzení, žádanky, výpisy. Na konci platby si sjednáte termín návštěvy a nemusíte se již zabývat hotovostí. Fakturu a potvrzení o platbě obdržíte emailem.