MLS®

Laserová terapie

Díky přístrojům pro MLS® laserovou terapii, můžete rychle překonat akutní fázi bolesti
s dlouhodobým účinkem, zkvalitnit svůj život a vrátit se brzy do běžných každodenních činností, jako je práce, sportovní a společenský život.


MLS® je inovativní terapie, která je založena na emisi synchronizovaných laserových pulzů, které zvyšují protizánětlivý a analgetický účinek současně.

Úkol výzkumu společnosti ASA překročit omezení tradiční laseroterapie vedl k vytvoření MLS® Laserové Terapie.

Hlavní indikace MLS® terapie: neuropatická bolest, svalové léze, onemocnění kloubů, tendinopatie, kontraktury, trigger pointy


Výhody MLS® terapie:

 • odeznění bolesti, zánětu a otoku
 • krátké časy ošetření (3 -10 minut)
 • dlouhodobý účinek

Ve skutečnosti MLS® laserová terapie nejen může pomoci překonat bolestivé příznaky typické pro nemoc pohybového ústrojí, ale současně představuje cenný nástroj pro rehabilitaci, neboť účinně podporuje obnovu funkcí, které byly ohroženy operací nebo jiným poškozením.


MLS® LASEROVÁ TERAPIE je účinná při nasledujících stavech:

 • Artritida
 • Bércové vředy
 • Bolesti kloubů
 • Bolesti páteře
 • Bolesti ramen
 • Bolesti hlavy a obličeje
 • Burzitida
 • Úrazy a výrony
 • Otoky
 • Cervikobrachialgie
 • Hematomy
 • Osteoartritida
 • Otevřené rány
 • Přepětí z přetížení
 • Tendinitida
 • Zánět plantární fascie
 • Postcovidová plíce
 • Postcovidový syndrom


MLS® LASEREM PROTI COVIDOVÉMU ZÁPALU PLIC A POST-COVIDU

MLS® laserová terapie dosahuje významných terapeutických efektů i v rámci ošetření oboustranného zápalu plic způsobeného onemocněním COVID 19 a symptomů u tzv. POST-COVID SYNDROMUU ošetření POST-COVID SYNDROMU dochází často v řádů dnů k ústupu symptomů jako je dušnost, kašel, únava… Nejvýznamnější efekty terapie jsou pozorovány u tzv. včasných POST COVID SYNDROMŮ do 3 měsíců po prodělání onemocnění.

MLS ® laserová terapie se efektivně využívá v rámci podpůrné léčby oboustranných zápalů plic způsobené onemocněním 

COVID-19. U oboustranného zápalu plic je důležité zahájit léčbu v rámci hospitalizace co nejdříve je to možné.

Pracoviště, které využívají MLS® pro ošetření oboustranného zápalu plic způsobeného onemocněním COVID 19 jsou již v 9 českých nemocnicích, ošetřování jsou již pacienti na interních, infekčních, JIP a ARO odděleních.

Pracoviště, které využívají MLS® pro ošetření oboustranného zápalu plic způsobeného onemocněním COVID 19 jsou již v 9 českých nemocnicích, ošetřování jsou již pacienti na interních, infekčních, JIP a ARO odděleních.

VIDEA A ODKAZY K TÉMATU

Více info na: mlsterapie.cz